Vi gir deg de beste rådene for å unngå skader i bakken!

Både alpint og snowboard er aktiviteter med høy helsegevinst! Begge utfordrer fysiske egenskaper som styrke, utholdenhet, bevegelighet og koordinasjon. Imidlertid er det påvist en betydelig skaderisiko ved både alpint og snowboard, sammenlignet med andre fritidsaktiviteter. Derfor er det et behov for å finne fram til de beste tiltakene for å forhindre skade gjennom vintersesongen.

I en kunnskapsoppsummering fra 2013 tar forfatterne opp dette problemet, og gir seg i kast med å søke i forskningslitteraturen over studier som kan være med å kaste lys over skadeforebyggende aktiviteter ved alpint og snowboard. De var spesielt ute etter litteratur som omhandlet treningsøvelser rettet mot forebygging av muskel- og skjelettskader.

Totalt ble det identifisert 30 relevante studier, som tilsammen hadde undersøkt 32740 skiløpere og snowboardkjørere med gjennomsnittsalder 28 år. Etter å ha analysert studiene kom forskerne fram til 80 anbefalinger fordelt på 5 ulike kategorier. Disse fordelte seg noenlunde slik:

  • Utstyr (hjelm, bindinger, håndleddbeskyttere, ryggskinne, etc.)
  • Opplæring og kunnskap (regler for ferdsel i bakken, trygg kjørestil, lav risikotaking, god teknikk og høyt ferdighetsnivå)
  • Oppmerksomhet og oppførsel (lav risikotaking, unngå potensielt farlige situasjoner, gode skiegenskaper og høyt ferdighetsnivå)
  • Erfaring og ferdighetsnivå (kyndig opplæring, erfaring med bakkekjøring dager/uker)
  • Involvering av en tredjepart (type anlegg/bakkeprofil, sikkerhetsutstyr i bakken, tilstedeværende skipatrulje, utstyrsprodusenter, foreldre, trenere og helsepersonell)

Ingen av de inkluderte studiene hadde undersøkt effekten av rehabiliteringsøvelser eller andre former for skadeforebyggende trening. Forfatterne konkluderte derfor med at det ikke var grunnlag for å anbefale spesifikke treningsprogrammer rettet mot hverken alpint eller snowboard. Samtidig presiserte de at god fysisk form – spesielt beinstyrke og sterk kjernemuskulatur – var viktig for å kunne opprettholde en god skiteknikk og motstå de ytre påvirkningskreftene ved kjøring på brett og alpinski.

Er du alpinist, eller kjører snowboard, og plages med skader er du mer enn velkommen til å oppsøke oss på Storo kiropraktorklinikk. Vi har solid kompetanse om idrettsskader generelt, og mange års erfaring fra alpinkonkurranser på nasjonalt nivå. Vår fysioterapeut eller våre kiropraktorer kan bistå med alt fra spesifikk behandling, til råd og veiledning vedrørende skadeforebyggende trening. Ønsker du et spesielt tilpasset treningsprogram hjelper vi deg selvfølgelig med dette også!

For timebestilling, ring 22 22 46 66 eller bruk vår online-bookingtjeneste på www.storokiro.no Vi holder åpent mandag – lørdag!

Litteratur
Hébert-Losier K, Holmberg HC. What are the exercise-based injury prevention recommendations for recreational alpine skiing and snowboarding? A systematic review. Sports Med. 2013 May;43(5):355-66. doi: 10.1007/s40279-013-0032-2.  

2018-02-21T12:43:36+00:00