Bedrift

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er de største helseutfordringene i arbeidslivet, både når det gjelder omfang og kostnader, knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Om lag sju av ti yrkesaktive rapporterer om smerter i muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned.

Tall fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at en dags sykefravær kostet om lag 2900 kroner, og en ukes sykefravær anslagsvis 14600 kroner, i 2014. Det er dokumentert at både mekaniske og psykososiale faktorer spiller inn ved smerter og plager i forbindelse med arbeid.

Gjennom et samarbeid med Storo Kiropraktorklinikk bidrar du til å redusere og forebygge muskel- og skjelettplager i din bedrift. Vi tilbyr blant annet bedriftstrening, ergonomisk tilpasning og raskt tilgang til behandling. Våre terapeuter og trenere har solid kompetanse på arbeidslivsrelaterte smerter og plager, og gir deg og dine ansatte effektive og målrettede tiltak for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær i din bedrift.

Helse
Kapasiteten i det offentlige helsetilbudet kan ofte være begrenset, noe som fører til lange ventetider for legehjelp og fysioterapi. Med bedriftsavtale hos oss kan du være sikker på å få rask hjelp når du trenger det!

Enten du ønsker konsultasjon hos kiropraktor eller hos fysioterapeut kan vi ta imot dine ansatte minimum 24 timer etter du har tatt kontakt. Tidlig diagnose og rask behandling sikrer et optimalt behandlingsforløp, og sparer bedriften for unødvendig sykefravær.

Våre kiropraktorer er primærkontakter. Dette betyr at de har et selvstendig diagnose- og behandlingsansvar for sine pasienter, og kan henvise til legespesialist og røntgen-/ultralyd-/MR-/CT-undersøkelse ved behov. Kiropraktorer kan også sykmelde i opptil 12 uker, dersom det skulle være nødvendig. Man behøver ikke henvisning fra lege for å oppsøke våre terapeuter.

Storo Kiropraktorklinikk har avtale med alle de største tilbyderne av bedriftssykeforsikring.

Trening
Fysisk aktivitet er kanskje det mest effektive man kan gjøre for å forebygger smerter i bevegelsesapparatet. Nyere forskning av god kvalitet viser at regelmessig trening kan minke risikoen for å få vondt i korsryggen med opptil 45%! Derfor tilbyr Storo Kiropraktorklinikk trening for de ansatte i din bedrift.

I samarbeid med Vilje Trening har vi utviklet et bedriftstilbud som inneholder flere ulike varianter, inkludert gruppetimer og personlig trening. Trenerteamet i Vilje har høy kompetanse innen ulike treningsformer, og skreddersyr treningsopplegg som passer for den enkelte, eller hele bedriften. 

Våre bedriftstreninger arrangeres enten på bedriften eller utendørs. Treningen er variert og tilpasset fysisk form og yteevne. I tillegg gir vi deg råd og veiledning om hvordan du og dine ansatte selv kan gjennomføre effektive styrke- og kondisjonsøkter på egenhånd.

Vårt ufravikelige prinsipp er at treningen skal gjøre godt. Hos oss får du garantert go’følelsen på alle våre treninger!

2017-10-25T10:02:23+00:00