For bedrifter 2016-12-15T11:58:46+00:00

For bedrifter

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er de største helseutfordringene i arbeidslivet, både når det gjelder omfang og kostnader, knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Om lag sju av ti yrkesaktive rapporterer om smerter i muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned.

Tall fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser at en dags sykefravær kostet om lag 2900 kroner, og en ukes sykefravær anslagsvis 14600 kroner, i 2014. Det er dokumentert at både mekaniske og psykososiale faktorer spiller inn ved smerter og plager i forbindelse med arbeid.

Gjennom et samarbeid med Storo Kiropraktorklinikk bidrar du til å redusere og forebygge muskel- og skjelettplager i din bedrift. Våre terapeuter har solid kompetanse på arbeidslivsrelaterte smerter og plager, og gir deg og dine ansatte effektive og målrettede tiltak for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær i din bedrift.

Enten det er behov for konsultasjon hos kiropraktor eller hos fysioterapeut kan vi ta imot dine ansatte minimum 24 timer etter du har tatt kontakt.

Storo Kiropraktorklinikk har avtale med alle de største tilbyderne av bedriftssykeforsikring.