AKUTT STIV NAKKE!

 

Svært mange opplever akutt stiv nakke, også kalt kink i nakken, en eller flere ganger i løpet av livet. Som regel er dette helt ufarlig, men ofte kan det være greit å få løst problemet slik at man ikke går unødvendig lenge med plagene. En nylig gjennomført studie utarbeidet av det verdensomspennende forskersamarbeidet Cochrane viser at kiropraktiske teknikker kan ha god effekt på akutt stiv nakke.

Studien, som er svært omfattende og samler all relevant forskning på feltet, sammenligner hyppig brukte kiropraktiske teknikker med ingen behandling, og andre behandlingsformer mot akutt stiv nakke.

Resultatene viser at behandling med kiropraktiske teknikker gir varig smertereduksjon sammenlignet med ingen behandling for akutt stiv nakke. I tillegg konkluderte forskerne med at kiropraktisk leddmanipulasjon var mer effektivt enn andre former for medikamentell behandling, som muskelavslappende og betennelsesdempende medisiner.

Teknikkene som brukes ved behandling av akutt stiv nakke kan variere ut ifra hva kiropraktoren mener er hensiktsmessig og hva du som pasient ønsker og føler du har behov for. Ofte vil kiropraktoren benytte en kombinasjon av manuell behandling, informasjon og rådgivning samt trening og rehabilitering.

Den manuelle behandlingen består noen ganger av leddmanipulasjon og/eller leddmobilisering. Ved denne typen behandling høres ofte en karakteristisk knekkelyd. Lyden er et resultat av at det dannes et luftfylt hulrom i leddspalten. Musklene rundt leddet får en strekkrefleks som gjør at de kan slappe bedre av.

Litteratur:
Gross A, Langevin P, Burnie SJ, Bédard-Brochu MS, Empey B, Dugas E, Faber-Dobrescu M, Andres C, Graham N, Goldsmith CH, Brønfort G, Hoving JL, LeBlanc F. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 23;(9):CD004249. doi: 10.1002/14651858.CD004249.pub4.

 

2018-02-21T12:45:31+00:00