EKSPERTENES DOM!

 

I 2015 var forskere fra hele verden samlet i Manchester for å komme til enighet om hvordan man behandler fremre knesmerter – også kalt patellofemorale smerter. Panelet presenterte 6 konkrete anbefalinger for å redusere smerte og øke funksjon.

Fremre knesmerter forekommer hos både aktive og inaktive mennesker, og er en av de vanligste formene for knesmerter i førstelinjetjenesten. Forekomsten er beregnet til å være mellom 11 og 17% på ordinære legekontor, mens den i idrettsklinikker kan være så høy som 40%.

Typiske trekk for fremre knesmerter er smerter foran på kneet (naturlig nok) ved aktiviteter som knebøy og trappegåing. Mange rapporterer også smerter ved lengere tids sitting med bøyd kne, som for eksempel på kino.

På tross av den relativt høye forekomsten av fremre knesmerter er det forbausende lite publisert kunnskap om emnet. Under konferansen The International Patellofemoral Pain Research Retreat, i Manchester i 2015, ble det derfor arrangert et konsensusmøte med mål om å komme fram til klare anbefalinger for hvordan slike knesmerter skal behandles. Panelet bestod av 35 forskere og eksperter fra hele verden, mange av dem ledende på sitt felt.

Etter en grundig gjennomgang av all relevant forskning som var blitt gjort på feltet mellom 2010 og 2015, kombinert med ekspertenes egne observasjoner, kom man frem til 6 klare anbefalinger for pasienter med fremre knesmerter:

  1. Treningsterapi er anbefalt for akutt og langvarig smertereduksjon samt økt funksjon.
  2. Trening som fokuserer på hofte og kne er anbefalt til fordel for trening som kun fokuserer på kne.
  3. Kombinert behandling (trening samt manuell behandling og innleggsåler) er anbefalt for voksne pasienter.
  4. Innleggsåler alene er anbefalt for akutt smertelindring.
  5. Patellofemoral-, kne-, og korsryggmobilisering er ikke anbefalt.
  6. Behandlinger som involverer apparater som gir strøm er ikke anbefalt.

Panelet påpekte imidlertid at ikke alle pasienter med fremre knesmerter bør få lik behandling, men at behandlingen bør tilpasses til hver enkelt pasient.

På Storo kiropraktorklinikk har vi god erfaring med pasienter som plages med knesmerter. Har du vondt i kneet og ønsker en vurdering av en av våre behandlere er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post: post@storokiro.no eller på telefon 90079013.

Litteratur

Crossley KM, van Middelkoop M, Callaghan MJ, Collins NJ, Rathleff MS, Barton CJ. 2016 Patellofemoral pain consensus statement from the 4th International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions (exercise, taping, bracing, foot orthoses and combined interventions). Br J Sports Med. 2016 Jul;50(14):844-52. doi: 10.1136/bjsports-2016-096268. Epub 2016 May 31  

2018-02-21T12:45:08+00:00