EFFEKT PÅ AKUTT LUMBAGO

 

Lumbago er en generell betegnelse på smerter i korsryggen(lumbalregionen). En ny studie, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA), viser at kiropraktisk leddmanipulasjon gir god effekt på akutt lumbago.

Forekomsten av akutt lumbago i befolkningen er svært høy, og den klart største årsaken til at pasienter oppsøker kiropraktor. Selv om det kan være svært ubehagelig og smertefullt å ha lumbago er det vanligvis ikke alvorlig, og som oftest går det over av seg selv i løpet av et par uker.

Ofte er det ikke mulig å finne ut nøyaktig hva som forårsaker smertene. Og i mange tilfeller kan det være en kombinasjon av ulike faktorer som gjør at ryggen føles øm og smertefull. Tunge løft med vridning har vist seg å være en hyppig rapportert årsak til akutt lumbago, men smertene kan også oppstå uten en konkret foranledning.

Nylig ble det publisert en omfattende studie i det anerkjente medisinske tidsskriftet JAMA, som undersøkte effekten av kiropraktisk leddmanipulasjon på akutt lumbago. Ved å sammenligne resultater fra flere tidligere utførte studier kunne forskerne gi presise estimater på behandlingens virkning – målt i både smerte og funksjon.

Forfatterne av studien konkluderte med at kiropraktisk leddmanipulasjon virket smertelindrende og funksjonsfremmende på pasienter med akutt lumbago. I tillegg ble det kun rapportert om milde, forbigående bivirkninger ved behandlingen.

Dette er den nyeste og mest omfattende studien av sitt slag, som undersøker effekten av kiropraktisk leddmanipulasjon på akutt lumbago.

Litteratur:

Paige NM, Miake-Lye IM, Booth MS, Beroes JM, Mardian AS, Dougherty P, Branson R, Tang B, Morton SC, Shekelle PG. Association of Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2017 Apr 11;317(14):1451-1460. doi: 10.1001/jama.2017.3086.

 

2018-02-21T12:46:25+00:00