EFFEKT PÅ HODEPINE!

Hodepine er en av de vanligste årsakene til at man oppsøker kiropraktor. En ny og omfattende studie har sett på effekten av kiropraktikk på akutt og langvarig hodepine, og funnet ut at manipulasjonsbehandling gir gode resultater.

På verdensbasis er om lag 47% av befolkningen plaget av hodepine på et gitt tidspunkt. Livstidsforekomsten er beregnet til 91,3% og 78,6% har hatt hodepine en eller flere ganger i løpet av det siste året.

Mange velger å oppsøke kiropraktor, dersom de får akutt hodepine. Er hodepinen mild, lokalisert til begge sider av hodet, og føles som om man har et stramt bånd rundt skallen, kalles dette ofte for spenningshodepine. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager – særlig i nakken.

En annen form for hodepine som er vanlig, er migrene. Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene som følger av hodepinen er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig.

En fersk studie, som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal, undersøkte effekten av en rekke terapiformer, deriblant kiropraktikk, på hodepine.

Etter å ha gått igjennom en omfattende mengde litteratur fant forskerne ut at behandling hos kiropraktor har god effekt på akutt spenningshodepine og migrene. De konkluderte også med at andre former for behandling, deriblant akupunktur, yoga og massasje, hadde en positiv virkning på hodepine.

Forskerne rapporterte også at leddmanipulasjon (knekk) kan gi milde, forbigående bivirkninger, som stivhet, ømhet og svake smerter, men at det var svært liten risiko for alvorlige bivirkninger.

Er du plaget av hodepine og lurer på om kiropraktikk kan være aktuelt for deg, ta gjerne en prat med oss. Vi gir deg kunnskapsbaserte råd og behandling med dokumentert effekt. All behandling vil foregå i samråd med deg. Dersom vi ikke kan hjelpe deg, henviser vi deg til rett instans.

 

Litteratur

Millstine D, Chen CY, Bauer B. Complementary and integrative medicine in the management of headache. BMJ. 2017 May 16;357:j1805. doi: 10.1136/bmj.j1805.

2018-02-21T12:45:58+00:00