Lavere kostnad og bedre kvalitet fra 2017!

I år kan du som kiropraktorpasient glede deg over to svært gode nyheter. For det første har politikerne strøket refusjonsbegrensningen på 14 behandlinger per år, for det andre har Norsk kiropraktorforening forhandlet frem en tilskuddsordning som radikalt vil øke forskningsaktiviteten på kiropraktikk i Norge. For deg som pasient betyr dette kort og godt billigere og bedre behandling hos kiropraktor.

2016 har vært et svært godt år for norsk kiropraktikk. Mye takket være en sterk fagforening. Etter mange år med politisk kamp har Norsk kiropraktorforening fått gjennomslag for to kjernesaker som vil få betydning for dine behandlingsutgifter som pasient, og også for kvaliteten på behandlingen som tilbys.

Den første saken har å gjøre med antallet refusjonsberettigede behandlinger du kan få per år hos din kiropraktor. Som du kanskje vet får du allerede i dag refusjon fra staten hver gang du oppsøker kiropraktor. Refusjonssatsen (fra 01.01.2017) er på 139 kr for førstegangskonsultasjon, og 64 kr for påfølgende behandlinger. Tidligere har det bare blitt gitt refusjon for de første 14 behandlingene per år. Fra 2017 har politikerne fjernet denne begrensningen slik at de som har behov for flere behandlinger ikke lider en ytterligere økonomisk byrde. Dette er noe vi kiropraktorer har ventet på i mange år, og som vil komme de pasientene som trenger det mest til gode.

Den andre saken handler om kunnskap og kvaliteten på behandlingen du mottar av kiropraktor. En svært stor del av hva som skjer inne på et kiropraktorkontor er ikke tilfeldig, men formet gjennom mange år med systematisk prøving og feiling. Denne prøvingen og feilingen kan vi betegne som forskning, som samlet sett gir oss kunnskap om hva vi kan gjøre for å få deg som pasient fortest mulig frisk. For eksempel antok vi for mange år siden at manipulasjonsgrepet, altså den knekkelyden du ofte hører når du er hos kiropraktor, kunne helbrede en rekke sykdommer. Nå, etter flere tiår med prøving og feiling, har vi mer kunnskap om hvilke tilstander manipulasjonsgrepet kan hjelpe for, og vi vet at dette stort sett begrenser seg til smerter og stivhet i rygg og nakke. I tillegg har forskningen gitt oss mer kunnskap om andre behandlingsformer som vi hver dag benytter oss av i klinikken.

Dessverre er det sånn at denne prøvingen og feilingen er svært kostbar, og ofte veldig komplisert. Nettopp fordi den er så komplisert utføres den som regel under kontrollerte former av erfarne forskere ved de store universitetene. Da er det lett å se for seg at det fort kan bli dyrt. Derfor er det med stor glede at Norsk kiropraktorforening fra 2017 har fremforhandlet en ordning der deres forskingsfond får betydelige tilskudd. Dette betyr at norske kiropraktorer får svært gunstig økonomi til å prøve og feile, og dermed utvikle nye og bedre behandlinger som vi kan tilby våre pasienter.

Vi på Storo kiropraktorklinikk gleder oss over denne svært positive utviklingen, som samlet sett vil gi oss mulighet til å tilby billigere behandling av høyere kvalitet.

Av Joachim Tansemb Andersen, kiropraktor Storo Kiropraktorklinikk

2017-01-05T12:12:51+00:00